Пети модул пројекта Чаробна Интеркултурална Мрежа Пријатељства

Пети модул пројекта Чаробна Интеркултурална Мрежа Пријатељства трајао је 9 седмица.  Задаци су  садржали опис врлине која је окосница задатка и кратко сажетак задатка, а затим  уз потпуну слободу самостално је раелизовано  у складу са основним смерницама.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 1. задатак: РАДОЗНАЛОСТ

Радозналост се може дефинисати као жеља да се нешто види, зна или разуме. Закључили смо  да радозналост има две стране, једну позитивну, која води ка знању, и другу негативну, која води ка оговарању.

Радозналост је нужна за научно размишљање и увек се у основи свих питања које постављају учени и талентовани људи налази радозналост за проналажењем одговора о свету који их окружује. Помоћу цртежа, ученици су приказали колико су разумели дату тему.

 1. радионица: Израда паноа са следећим елементима:а)Радозналост као врлина и мана.

б) Синоними за реч радозналост.ц) Занимљиви експерименти о радозналости

е) Какво је наше лице када смо радознали?Цртање лица деце.

2.задатак: САМОПУЗДАЊЕ

 1. Шта је самопуздање, како ученици разумеју ову реч? Тражили смо речи које имају слично значе: самоуверење, самоконтрола, самопоштовање, оптимизам, успех, пожртвовање, поуздање, сигурност у себе, одлучност, ентузијазам, амбициозност
 2. Издвојили смо познате спортисте који су поред талента и мали доста самопоуздања да постигну велике успехе.
 3. Читање приче о Пинчу и Бони која нам је послужила као савршена подлога за децу која немају поверења у себе и желе даоткрију које су њихове способности. Закључили су да свака особа има квалитет који га разликује од осталих. Једни су добри у математици, други сликају, трећи говоре… Многа деца са својим способностима знају или им не верују, па су склони да завиде када открију особине које други имају, а немају своје
 4. Како развити самопоуздање? Говрити себи „Да, ја то могу!“ Не поредите се са другима. Не одустајте од својих снова. Не сумњајте у себе!
 5. Ликовна радионица: Верујем, када порастем могу да постанем…
 6. Ирада паноа
 7. задатак: ОДГОВОРНОСТ

Рад у пару – ученици су извлачили папирић на којем је писала једна од одговосрности о којој су требали да размишљају и да излистају на шта се та одговорност односи. На листићима налазиле су се следећи задаци: одговоран однос према себи, родитељима,вршњацима, старијим лицима, животињама, околини. Након извештаја сваког пара и остали ученици су се укључивали као би дошли до одређених закључака.

 • Имаш одговорност послушати друге када изражавају своје мишљење.
 • Имаш одговорност у активности укључити све који се желе придружити.
 • Имаш одговорност лепо поступати према својим пријатељима и одраслима управо на начин на који би хтио да се они односе према теби.
 • Имаш одговорност не наносити никакву бол другој деци (не злостављати их, не изазивати сукобе) те учинити све да до тога не дође ни међу другом децом.
 • Имаш одговорност редовно испуњавати школске обавезе, писати домаће задатке и трудити се како би постигао/ла најбоље могуће резултате.
 • Имаш одговорности не бацати папириће и тако загађивати околину.
 • Имаш одговорност не разбацивати се храном и прилагодити се новчаним могућностима своје породице.

4.задатак: ОРИГИНАЛНОСТ

1.активност: Оригиналност је нешто што појединца одваја од групе. Оригинални ,ожемо бити у свакодневном животу због начина на који размишљамо, како се облачимо, понашамо. Сваки човек када је баш онакав какав јесте, без претварања, оригиналан на свој начин.

2.активност: Како представити себе и своје одељење осталим другарима који учествују у овом пројекту? Одлучили су да прикупљају материјал, одаберу најзанимљивије и од тога направе презентацију. Обилазили су своје место и околину,  фотографисали све оно што мисле да би било занимљиво, дворишта, споменике…Циљ је био да представимо себе и на тај начин позовемо вршњаке који желе да се друже са нама

5.задатак: УПОРНОСТ

На почетку реализације овог задатка, прво смо разговарали шта је упорност И у којим су ситуацијама ученици показали упорност. Да ли смо обрађујући текстове наилазили на јунаке чија је једна од особина упорност?Да ли им је та особина помогла? Ученици су затим добили лавиринт где су требали да нађу из њега излаз. Био је то тежак задатак, само најупорнији су стигли до циља.

Следећа активност: Цитати о упорности.

Ученици су радећи у групама одабрали неколико научника, истраживали њихове животе, нагласили значај упорности у њиховим животима. Урадили су неколико стрипова

Научили смо: Упорност води до успеха.

 1. радионица: ПОВРЕРЊЕ

На радионици Упознај себе разговарали смо нашим о добрим и лошим особинама . Ученици су осликали руке и на прстима писали три добре и две лоше особине. Читали смо, разговарали , а затим залепили на пано. Наш заједнички закључак је да би некоме веровали и имали поверења потребно га је добро познавати.

Друга радионица је реализована у пару. Један ученик држи фотографију даје усмена упуства свом пару који треба да нацрта исти такав цртеж. Цртеж је повезан са обрађеним градивом.Услове је да није допуштено да пар поставља додатна питања. И ова активност је добринела изградњи јачању заједништва, а које јачају поверење међу ученицима.

У оквиру треће Рдионице, радећу у групи ученици су осмислили три игрице: Крени, ако знаш; Кирија; Трка збрка. Завршна активност: презентација игре другима

7.задатак: ОДЛУЧНОСТ

На почетку реализације овог задатка, ученици су добили листу врлина. Задатак ученика је био да прочитају и проуче И размисле које вредности они поседују. У пирамиду вредности рапоредили су у односу колико су њима значајне и важне добијене врлине. На врху пирамиде стављали су најзначајнију врлину коју поседују и тако редом док нису испунили пирамиду свим вредностима. Затим су ученици проналазили где су ставили И коју важност за њих има одлучност.

Затим смо разговарали шта је одлучност и у којим су ситуацијама ученици показали одлучност. Пронашли смо речи које су сличног значења : истрајност, доследност, непоколебљивост, упорност, непопустљивост, …

Следећа активност: Ученици су издвојили по њима значајне грађевине И споменике културе који су настали захваљујући одлучности њихових градитеља. На претходном припремљеном цртежу ученици су издвајали, сецкали и лепили познате грађевине. Тако су се ту нашли Храм Светог Саве, торањ на Авали, споменик Победник на Калемгдану и остале светски познате грађевине.

8.задатак: СНАЛАЖЉИВОСТ

Опис активности: Шта је сналажљивост, како нам помаже у свакодневном животу и у којој ситуацији вам је помогла? Ученици износе своја искуства, а након тога писали су састав на тему „ „Тада сам био сналажљив“

Следећа активност била је виртуелно путовање као једна од могућности обиласка удаљених предела и упознавање различитих држава, градова…одлазак у музеј…ученицима је било јако занимљиво, тражили су додатна објашњења како би могли од куће да виртуелно да путују. Немогућност да нешто постигнемо постиче је сналажљивост, досетљивост, довитљивост , био је закључак радионице.

9.задатак: На крају овог пројекта, одабрали смо најуспешније активности из сваког задатка и направили мозаик. Активности смо промовисали на нашој Фејсубук страници као и на Блогу. Било је ово још једно прелепо искуство!

Оставите коментар

Објављено под Правопис

„Све ће се лепо свршити када имамо поверење у људе“

У месецу новембру ученици 3/2 са учитељицом обрађујући роман „Хајди“ реализовали су пројекат под називом „Све ће се лепо свршити када имамо поверење у људе“

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

Развијање код ученика навике да се самостално служе књигом;Развој љубави према књизи;Развој вештине читања и креативног писања;Промоција дечијег стваралаштава; Развијање сарадничког односа и такмичарског духа; Развијањ ечиталачког укуса; Развијање мотивације за учење; Развијање истраживачког рада и стваралаштва; Неговање сарадње и тимског рада; Богаћење речника, језичког и стилског израза; Усавршавање способности сналажења у новим ситуацијама; Увежбавање и усавршавање технике читања у себи (усмереног читања);Неговање моралних и естетских вредност;

Анализу романа започели смо разговором о аутору Јохани Шпири – занимљивости из њеног живота и мотивима за писање романа Хајди.

Разговор о роману као књижевној врсти.

Издвајање главних ликова из романа. Одредили смо место , време и редослед радње. Ученици су размишљали о узроцима и последицама догађаја, али и о поступцима ликова, стављали се „у туђе ципеле“ како би схватили зашто је лим поступио онако како је поступио. У раду је коришћена презентација коју је учитељица урадила.

Читатељски кутак у учионици – створили смо нешто другачију атмосферу у разреду, направили другачији распоред седења читањем у кругу.

Ученици читају описе који доминирају у роману. Одабрали су опис прве вечери Хајди на планини, опис првог јутра када се буди у постељи од свежег и мирисног сена. Епизода о козару Петру и Хајди на планини, буђење Хајди у граду, Хајди је опет на својој вољеној планини…

КРЕАТИВНОСТ НА ДЕЛУ:

Ученици су користећи  PowerPoint  правили мапу ума. Убацивали су различите облике и уређивали тако да представљају мапу ума. Облике су испуњавали текстом, а затим их повезивали линијама.

Израда постера главних јунака -ученици од картона, колаж папира, вунице правили постере са главним ликовима, а поред исписују  њихове особине (рад у групама). Затим сваки пар презентује свој рад.

Постајемо јунаци прочитаног романа – Дечаци су имали улогу новинара, а девојчице су биле Хајди. У првом делу часа заједно су одговарали на припремљена питања, а у другом делу часа  су усмено давали одговоре.

Главни ликови у роману воде дневник. Тако су ученици имали могућност да одаберу лик из романа  и у првом лицу напишу шта се све дешавало са тим ликом кроз роман. Ученици су се определили за Хајди, Клару, деду, Петра.

Издвајање лепих мисли и делова из романа и запписивање у свесци за лектиру.

ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ:

Израда паноа

Анализа успешности пројекта– ученицима се допала књига, а највише лик љупке и племените девојчицеајди  која је успела да се снађе живећи у различитим срединама. Као потешкоћу су изнели обимност романа, али им се допало им се што су на један другачији начин обрадили ову лектиру.

 

 

 

 

 

 

 

Оставите коментар

Објављено под Тематска настава

Пројекат: Сто година- сто дана Душко Радовић

Неко из детињства понесе само успомене, а неко сачува у очима, ушима, у срцу још мало оне радозналости и немира па уме да се игра и радује малим стварима, су речи Душка Радовића. Ове године  обележава се 100 година од рођење песника. Волео је децу и део свог писаног стваралаштва посветио је управо њима.

Циљеви пројекта:

 • промоција читања у школи и подстицање ученика на читање
 • развијање вештине читања и креативног писања
 • развијање читалачког укуса
 • развијање сарадничких односа
 • развијање медијске писмености
 • сарадња градске библиотекеи школе
 • промоција стваралаштва ученика

У оквиру пројекта којим  се обележава датум рођења дечијег песника, у месецу новембру реализовали смо више активности. Упознали смо се са животом и радом Душка Радовића, а затим одредили мапу кретања тако што смо на карти Србије означили места у којима је рођен и боравио Душко Радовић. На часовима смо читали велики број песама у оквиру којих смо реализовали разне истраживачке задатке.Читајући песме један од задатака је био да ученици издвоје које се све животиње помињу у песмама. Тако смо издвојили бумбара, плавог зеца, мачку, миша, мајмуна, кита, крокодила, козу…затим смо изабрали стих из песме „Цар Јован“ и направили причу.

Цар Јован

Велика ствар, значајна ствар

Јова је, децо постао цар!

Имао је бркове до ушију

И брада до појаса;

Имао је хиљаду белих коња

И хиљаду брзих паса.

У оквиру ликовне радионице ученици су илустровали једну песму по свом избору, исто тако изабрали су песму/причу и од тога направили стрип. Радили су портрет Душка Радовића, цртеж, карикатуру.

На часовима музичке културе један час смо назвали Певамо Душка Радовића, где смо слушали и певали следеће песме: Кад је био мрак, Јесења песма, Да ли ми верујете, Најлепша мама на свету, Страшан лав, Све што расте, хтело би да расте, Татин музичар…Поједини ученици су се одважили и реповали на изабране стихове.

Истраживали смо имена која се помињу у песмама, тако смо дошли до веома занимљивих имена:

У оквиру луткарске радионице, од пластелина, крпица, картона и различитих материјала ученици су правили јунаке Радовићевих песама/прича.

Један дан је био посвећен посети градској библиотеци, где смо презентовали свој рад, рецитовали песме, а затим смо правили показиваче за књиге.

На крају смо издвојили афоризме, цитате по којем је био познат Душко Радовић

Презентација целокупног рада

Оставите коментар

Објављено под Правопис

Недеља посвећена активностима против насиља од 20. до 27. новембра

У оквиру радионице Упознај себе разговарали смо о нашим добрим и лошим особинама. Ученици су осликали руке и на прстима писали три добре и две лоше особине. Читали смо, разговарали , а затим залепили на пано. Наш заједнички закључак је да би некоме веровали и имали поверења потребно га је добро познавати.

Видим твоје добре особине, сви ученици у току недеље су писали лепе поруке осталим ученицима, похвале, цртеже. На крају недеље сваки ученик је узимао свој коверат са паноа и читао шта су о њему другови писали и које су то његове особине истицали.

Циљ радионице развијати толеранцију према различитостима, научити уочавати позитивне особине сваког члана разредног ођела, његовати пријатељство и поштовање међу ученицима, стварати потицајно окружење за развој – развијање позитивног озрачја у разредном окружју

Следећа радионица Игра поверења је реализована у пару. Један ученик држи фотографију и даје усмена упуства свом пару који треба да нацрта исти такав цртеж. Цртеж је повезан са обрађеним градивом. Услове је да није допуштено да пар поставља додатна питања. И ова активност је добринела изградњи јачању заједништва, а које јачају поверење међу ученицима. Радећу у групи  ученици су осмислили три игрице: Крени, ако знаш; Кирија; Трка збрка. Завршна активност: презентација игре другима.

У овој радионици анализирали смо карактер разреда кроз следећу анкету:

Добијени резултати су показали да на себи треба још да радимо, поготово треба појачати јачању одговоног односа према школским обавезама. Јаке стране одељења и даље ћемо јачати и стално се на њим подсећати.

Од почетка школске године на крају сваког месеца имамо радионицу „Похваљујем те“, где ученици бирају између себе ученика који тог месеца заслужује диплому због лепог понашања, залагања на часу, помоћи дргу…Циљ нам је да уочавамо и издвојимо позитивне особине ученика, његовати поштовање међу ученицима и створити подстицајно окружење за развој позитивних примера понашања.

У оквиру ове радионице ученици су погледали цртане филмове у којем мрави Мика и Марта говоре о проблему особа са инвалидитетом и дискриминацији Рома… затим су приступили учење песме „Не ругај се“.

 

Оставите коментар

Објављено под За родитеље, Тематска настава

ДАН НАУКЕ

Поводом Светског дана науке ученици 3/2 разреда обележили су овај дан низом експеримената.

Експерименти су им пружили прилику за практично учење, као и за развој критичког мишљења. Експериментални рад помогао је ученицима  да боље разумеју науку, научне појаве, методе рада и начине на који научници спроводе истраживања.

Пошто ових дана радимо воду и кружење воде у природи ученици су у кесу ставили  воду у коју су додали боју. Кесу су добро залепили и ставили на прозор, након чега су пратили и записивали своја запажања. Остале експерименте су бирали према својим интересовањима.

Шта смо научили и које смо вештине развијали?

 • Шта је вулкан и како фукционише
 • Анатомија јајета
 • Коришћење научних метода
 • Уочавали смо хемијске процесе
 • Развијали фину и грубу моторику
 • Креативност
 • Истраживачке способности

  ДА ЈЕ НАУКА ЗАБАВНА!

 

Оставите коментар

Објављено под Правопис

Шта детету треба да расте до неба

Мото овогодишње Дечије недеље је Шта детету треба да расте до неба. У оквиру Дечије недеље организоване су различите активности за ученике од 1 – 4.

Првог дана реализоване су три радионице

1. радионица: Кад уђеш у учионицу ти си…

2.радионица: Дискриминација Ученици говоре асоцијације (осећања, особине, радње) у вези са дискриминацијом.

Била је то права „мождана олуја“ различитих идеја, корисна за следећи корак На основу чега  неко може да буде дискриминисан? Уочено да до дискриминације долази због боје коже, полу, имовног стања, физичког изгледа…

Како се осећа ученик који је  дискриминисан? Тужан, повлачи се у себе, усамљен, несхваћен, он трпи нешто што не мора,не жели да иде у школу, не жели да учи, повлаче се у себе, делује одсутно…

3.радионица: Да ли у нашем разреду има дискриминације? У НАШЕМ РАЗРЕДУ СВИ СМО ХЕРОЈИ израда плаката

2.дан Посета библиотеци Ученици су разгледали књиге и упознали се са књижевним фондомТо је уједно била и прилика за дружење са школским библиотекаром који им је објаснио како функционише рад библиотеке(издавање и враћање књига) прелиставала различите књиге и сликовнице. код њих изазвало велику радост и продубило интересовање за даље посећивање библиотеке и позајмљивање књига.

 1. дан У оквиру обележавања Дечије недеље, ученици су присуствовали позоришној представи у организацији Културног центра из Сопота.

 1. дан Спортски дан Циљ ових активности је био да се промовише спортски дух и култура толеранције. Ученици су се надметали у својој спретности и сналазили у занимљивим задацима различитих тежина, а све на принципу екипног такмичења. Игре су биле прилагођене способнотима ученика тако да је свако могао да узме учешће у неком задатку.

5.дан савез Пријем првака у Дечији савез – том приликом ученици II, III и IV разреда организовали би  приредбу за своје најмлађе другаре. Тај  дан би  био значајан за њих јер званично улазе у школски свет, свет учења, дружења и многобројних других активности.

Оставите коментар

Објављено под Правопис

Радионица: Гледам како јесен стиже

Долазак јесени обележен је кроз три радионице.

Прва је била у оквиру српског језика, на коме су ученици писали састав на тему „Јесен у мом крају“. Након прочитаних радова, одлучили смо да све спојимо у један заједнички састав, тако што смо из сваког појединачног написаног састава узимали најлепше описе.

У оквиру ликовне радионице ученици су били инспирисани јесењим колоритом. Радови су изведени: темперама, фломастерима, воштаним бојама, као и њиховим комбинацијама.


Трећа радионица је била најзахтевнија, заједничким трудом направили смо филм у којем су ученици главни ликови под називом „Гледам како јесен стиже“.

Оставите коментар

Објављено под Правопис

15. 9. 2022. Дан српског јединства, слободе и националне заставе

15. септембар,  симбол јунаштва и јединства нације у нашем разреду обележен је различитим активностима ученика. Први листић који су ученици добили односио се на симболе наше земље. То је био начин да се подсете градива из другог разреда. Затим смо пажњу посветили застави и како се она мењала кроз одређени период. На следећем листићу ученици су бојили заставу и писали значење боја на застави.У народу се верује да црвена боја на застави Србије представља крв проливену за земљу, плава слободу и бескрај коме се тежи, док бела представља мајчино млеко које храни јаку српску децу. Ту су се налазиле и игрице стићи лавиринтом до заставе.

На часу ликовне културе, ученици су користили технику туша којом су дочарали особености наше земље. Представљали су торањ на Авали, Калемегдан, реке, планине наше лепе земље.. Преко рада лепили су заставу Србије.

На литерарној секцији настали су лепи радови под називом „Мој крај“.

На великом одмору, ученици нижих разреда развили су заставе Републике Србије. Осмех, љубав, срећа и понос испунили су школско двориште.

Више него икад, данас смо схватили значење следећих стихова:

„Домовина се брани лепотом,

и чашћу и знањем

домовина се брани животом

и лепим васпитањем“.

 

 

 

Оставите коментар

Објављено под Правопис

На почетку трећег разреда

Да би први дан, након летњег распуста био занимљив, ученицима су понуђење активности које ће их забавити и уједно на један сјајан начин учврстити пријатељске односе у оквиру разреда и изградњу једне јаке одељењске заједнице.

Прва активност је била Тражим пријатеља. На почетку смо се загрејали питањима шта је пријатељство, зашто је оно важно, како пронаћи и како задржати пријатеља.

Затим су писали оглас како би објавили каквог пријатеља желе и какви пријатељи могу постати. Када су исписали, скупили смо све огласе и почели читати. Један од ученика је читао, а остали ученици су пажљиво слушали. Када би саслушали, размислили, а затим на стикеру писали своје име и лепили испод огласа који им се допао.

Још једна активност која се ученицима доста допала и заинтересовала је прављење Временске капсуле. Ученици су писали жеље за ову школску годину, личне планове на папирима које смо затим ставили у кутију. Временску капсулу отворићемо последњег дана школске године.


Трећа активност – Дуго топло лето На филмским тракама ученици су издвојили 4 битна догађаја са летњег распуста и цртежом га представили. На тај начин смо сазнали где је свако од њих био и како се провео.

Оставите коментар

Објављено под Правопис

Мај – месец математике

Кроз различите радионице са ученицима 2/2 током месеца маја реализован је пројекат МАЈ-МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ

РАДИОНИЦА: РеКРЕАЦИЈА УМА
Зашто математика? Разговор о значају математике и њеној улози у свакодневном животу

Ученици су уочили:

– Математика те учи да размишљаш неколико корака унапред!
– Убрзава мишљење.
– Чини нас паметнијим.
– Пружа нам карту за цео свет.
– Развија размишљање

– Помоћу математике много боље тумачимо свет.
– Помаже нам да донесемо боље и исправније одлуке.
– Математика те учи да не размишљаш као други, него на свој начин.
– Учи те да никада не одустајеш!

Своја сазнања уписују у Падлет, касније исти алат користе за решавање проблемских задатака. Решити проблем задатак, открити везу између датих и тражених величина, података. На почетку рада поставља се проблемски задатак, активира се пажња ученика и створа атмосфера радозналости. Затим ученици решавају дате проблемске задатке и решења уписују у Падлет.

Радионица: ГЕОМЕТРИЈА ПОМОЋУ СЛАМЧИЦА

Ученици су се  кроз радионицу упознали са основним геометријским облицима и њиховим особинама. Помоћу сламчица правили су различита занимљива тела.

Основни циљ је био развој фине моторике, вежбање воље и стрпљења, разумевање геометрије.

Радионица: Мозгалице са шибицама

Померањем, додавањем или одузимањем шибица долазимо до правог решења, једнакост треба да буде тачна. Игра је почела лагано, али са израдом већег броја задатака постаје тежа.

Радионица: МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ

Циљ ове активности био је да се код ученика развије интересовање за математику и да се развија такмичарски дух. Математички квиз је добар начин да се ученици друже, забаве, такмиче и усвоје нова знања.

Задаци су били занимљиви, а свака група је била састављена од ученика различитих способности. У пријатној атмосфери и фер такмичењу, победила је најбоља екипа.

РАдионица : МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ

Играјући математичке игре, ученици развијају способност концентрације за решавање задатка, самосталност у раду, самоконтролу, креативност, тачност, упорност, самопоуздање. Поред тога, играње оваквих игара доприноси развоју логичког мишљења чиме се остварује још један важан циљ наставе математике. Такође, кроз игру, ученици уче како да побеђују, али и како да на прави начин поднесу пораз. Такмичарски део игара подстиче мотивисаност за рад и жељу за успехом.

Оставите коментар

Објављено под За родитеље, Математика, Тематска настава