Днавне архиве: 06/12/2022

„Све ће се лепо свршити када имамо поверење у људе“

У месецу новембру ученици 3/2 са учитељицом обрађујући роман „Хајди“ реализовали су пројекат под називом „Све ће се лепо свршити када имамо поверење у људе“

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

Развијање код ученика навике да се самостално служе књигом;Развој љубави према књизи;Развој вештине читања и креативног писања;Промоција дечијег стваралаштава; Развијање сарадничког односа и такмичарског духа; Развијањ ечиталачког укуса; Развијање мотивације за учење; Развијање истраживачког рада и стваралаштва; Неговање сарадње и тимског рада; Богаћење речника, језичког и стилског израза; Усавршавање способности сналажења у новим ситуацијама; Увежбавање и усавршавање технике читања у себи (усмереног читања);Неговање моралних и естетских вредност;

Анализу романа започели смо разговором о аутору Јохани Шпири – занимљивости из њеног живота и мотивима за писање романа Хајди.

Разговор о роману као књижевној врсти.

Издвајање главних ликова из романа. Одредили смо место , време и редослед радње. Ученици су размишљали о узроцима и последицама догађаја, али и о поступцима ликова, стављали се „у туђе ципеле“ како би схватили зашто је лим поступио онако како је поступио. У раду је коришћена презентација коју је учитељица урадила.

Читатељски кутак у учионици – створили смо нешто другачију атмосферу у разреду, направили другачији распоред седења читањем у кругу.

Ученици читају описе који доминирају у роману. Одабрали су опис прве вечери Хајди на планини, опис првог јутра када се буди у постељи од свежег и мирисног сена. Епизода о козару Петру и Хајди на планини, буђење Хајди у граду, Хајди је опет на својој вољеној планини…

КРЕАТИВНОСТ НА ДЕЛУ:

Ученици су користећи  PowerPoint  правили мапу ума. Убацивали су различите облике и уређивали тако да представљају мапу ума. Облике су испуњавали текстом, а затим их повезивали линијама.

Израда постера главних јунака -ученици од картона, колаж папира, вунице правили постере са главним ликовима, а поред исписују  њихове особине (рад у групама). Затим сваки пар презентује свој рад.

Постајемо јунаци прочитаног романа – Дечаци су имали улогу новинара, а девојчице су биле Хајди. У првом делу часа заједно су одговарали на припремљена питања, а у другом делу часа  су усмено давали одговоре.

Главни ликови у роману воде дневник. Тако су ученици имали могућност да одаберу лик из романа  и у првом лицу напишу шта се све дешавало са тим ликом кроз роман. Ученици су се определили за Хајди, Клару, деду, Петра.

Издвајање лепих мисли и делова из романа и запписивање у свесци за лектиру.

ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ:

Израда паноа

Анализа успешности пројекта– ученицима се допала књига, а највише лик љупке и племените девојчицеајди  која је успела да се снађе живећи у различитим срединама. Као потешкоћу су изнели обимност романа, али им се допало им се што су на један другачији начин обрадили ову лектиру.

 

 

 

 

 

 

 

Оставите коментар

Објављено под Тематска настава